If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 4 Вероятности и анализ на данни

Условна вероятност с помощта на таблици с две променливи (кростаблици)

Изследователи анкетирали 100 ученици относно това каква свръхестествена способност биха искали да имат. Следната кростаблица показва данните от извадката на учениците, които са участвали в анкетата:
Свръхестествена способностМъжеЖениОБЩО
Летене261238
Невидимост123244
Други10818
ОБЩО4852100
Един ученик ще бъде избран произволно.
Задача 1
Намери каква е вероятността този ученик да избере летенето като своя свръхестествена способност.
P, left parenthesis, start text, л, е, т, е, н, е, end text, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Задача 2
Намери каква е вероятността ученикът да е от мъжки пол.
P, left parenthesis, start text, м, ъ, ж, end text, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Задача 3
Намери вероятността ученикът да е от мъжки пол, ако е дадено, че ученикът е избрал летенето като своя свръхестествена способност.
P, left parenthesis, start text, м, ъ, ж, space, end text, vertical bar, start text, space, л, е, т, е, н, е, end text, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Задача 4
Намери вероятността ученикът да избере летенето, ако е дадено, че той е от мъжки пол.
P, left parenthesis, start text, л, е, т, е, н, е, space, end text, vertical bar, start text, space, м, ъ, ж, end text, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Задача 5
Вярно или грешно е това твърдение относно условната вероятност?
"Като цяло P, left parenthesis, start text, A, space, end text, vertical bar, start text, space, B, end text, right parenthesis, equals, P, left parenthesis, start text, B, space, end text, vertical bar, start text, space, A, end text, right parenthesis. Можеш да смениш реда и вероятността да е еднаква по двата начина."
Избери един отговор:

Задача 6
Нека start text, Н, end text представлява събитие, при което ученикът е избрал невидимостта като своя свръхестествена способност, а start text, Ж, end text представлява събитието, при което ученикът е бил от женски пол.
Тълкуване на значението на P, left parenthesis, start text, Н, space, end text, vertical bar, start text, space, Ж, end text, right parenthesis, approximately equals, 0, comma, 62.
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.