Основно съдържание

Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване

Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Провери знанията си относно Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване с тези 12 въпроса.

За този урок

В този раздел ще разгледаме действията събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване