If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видове триъгълници - преговор

Преговори начините за определяне на видовете триъгълници според дължината на страните и ъглите им. Упражни определянето на вида на триъгълниците.

Видове триъгълници според ъглите им

Остроъгълни триъгълници

В остроъгълния триъгълник и 3-те ъгъла са по-малки от 90. По-долу са дадени примери за остроъгълни триъгълници.
Триъгълник с мерки на ъглите 44 градуса, 68 градуса и 68 градуса. Надписите на трите ъгъла са оцветени.
Триъгълник с мерки на ъглите 60 градуса, 60 градуса и 60 градуса. Надписите на трите ъгъла са оцветени.

Правоъгълни триъгълници

Правоъгълният триъгълник има 1 ъгъл, равен на 90 и 2 остри ъгъла. По-долу са дадени примери за правоъгълни триъгълници.
Триъгълник с мерки на ъглите 90 градуса, 45 градуса и 45 градуса. Надписът на ъгъла от 90 градуса е оцветен.
Триъгълник с мерки на ъглите 90 градуса, 54 градуса и 36 градуса. Надписът на ъгъла от 90 градуса е оцветен.

Тъпоъгълни триъгълници

Тъпоъгълният триъгълник има един ъгъл по-голям от 90 и 2 остри ъгъла. По-долу са дадени примери за тъпоъгълни триъгълници.
Триъгълник с мерки на ъглите 118 градуса, 31 градуса и 31 градуса. Надписът на ъгъла от 118 градуса е оцветен.
Триъгълник с мерки на ъглите 104 градуса, 42 градуса и 34 градуса. Надписът на ъгъла от 104 градуса е оцветен.
Искаш ли да научиш повече за видовете триъгълници? Виж това видео.
Задача 1A
Определи вида на PQR според ъглите му.
Триъгълник PQR с мерки на ъглите 112 градуса, 36 градуса и 32 градуса.
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение

Видове триъгълници според страните им

Равностранни триъгълници

В равностранния триъгълник и трите страни са равни. По-долу са дадени примери за равностранни триъгълници.
Триъгълник с дължини на страните 10, 10 и 10 единици.
Триъгълник с дължини на страните 2, 2 и 2 единици.

Равнобедрени триъгълници

Равнобедреният триъгълник има поне две равни страни. По-долу са дадени примери за равнобедрени триъгълници.
Триъгълник с дължини на страните 5, 5 и 4 единици.
Триъгълник с дължини на страните 5, 7 и 5 единици.

Разностранни триъгълници

Разностранният триъгълник няма равни страни. По-долу са дадени примери за разностранни триъгълници.
Триъгълник с дължини на страните 6, 9 и 7 единици.
Триъгълник с дължини на страните 4, 7 и 5 единици.
Задача 2A
Определи вида на PQR според страните му.
Триъгълник PQR. При ъгъла при върха R има поставено квадратче, свързващо страните RP и RQ. Страната RP е дълга 5 единици, страната RQ е дълга 12 единици, а страната PQ е дълга 13 единици.
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.