If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за определяне на време (с числова ос)

Задача

Числовата ос показва кога Махмуд започнал и кога приключил да играе футбол.
Числова ос, разграфена от 9:15 до 10:00 с чертички на всяка 1 единица. Точка с надпис "начало" се намира на 3 чертички след 9:15, а точка с надпис "край" се намира на 3 чертички преди 10:00.
Колко дълго Махмуд е играл футбол?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
минути
Заседна ли?
Заседна ли?