If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за определяне на време (с числова ос)

Задача

Числовата ос показва кога Махмуд start color #1fab54, start text, з, а, п, о, ч, н, а, л, end text, end color #1fab54 и кога start color #e84d39, start text, п, р, и, к, л, ю, ч, и, л, end text, end color #e84d39 да играе футбол.
Числова ос, разграфена от 9:15 до 10:00 с чертички на всяка 1 единица. Точка с надпис "начало" се намира на 3 чертички след 9:15, а точка с надпис "край" се намира на 3 чертички преди 10:00.
Колко дълго Махмуд е играл футбол?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
минути
Заседна ли?
Заседна ли?