If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Таблично умножение и деление

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Умножи по 0 или 1Отговори вярно на 10 от 14 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 2Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 3Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 4Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 5Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 6Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 7Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 8Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 9Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Връзка между многократното събиране и умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 1400 точки за майсторство
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Упражнения
Раздели на 1Отговори вярно на 8 от 11 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 2Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 3Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 4Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 5Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 6Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 7Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 8Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 9Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 10Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Основи на делениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 1300 точки за майсторство
Упражнения
Съдружително свойство на умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разместително свойство на умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разпределително свойство на умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Упражнения
Намиране на неизвестно в равенства с умножение с едноцифрени числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на неизвестни делители и делими (деление с едноцифрени числа)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Означения и символи в равенства с умножение и делениеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Свързване на делението с умножениеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Свързване на делението с текстови задачи за умножениеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 4100 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще те въведем в таблиците за умножение и деление и ще те научим да ги използваш
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".