If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Деление с картинки

Задача

Можем да пресметнем 42, colon, 7, като разделим 42 точки в редове по такъв начин, че да има по 7 точки във всеки ред:
Диаграма с 42 точки, подредени в 6 реда по 7 точки във всеки ред. Точките в горния ред са означени от 1 до 7.
Колко реда има?
42, colon, 7, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?