If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Съдружително свойство на умножението (преговор)

Преговори основното за съдружителното свойство на умножението и реши няколко задачи за упражнение.

Какво представлява съдружителното (асоциативното) свойство?

Съдружителното свойство е математическо правило, което гласи, че начинът на групиране на множителите в една задача с умножение не променя произведението.
Пример:
5, dot, 4, dot, 2
Да започнем, като групираме заедно start color #11accd, 5, end color #11accd и start color #11accd, 4, end color #11accd. Можем да пресметнем израза стъпка по стъпка.
empty space, left parenthesis, start color #11accd, 5, dot, 4, end color #11accd, right parenthesis, dot, 2
equals, start color #11accd, 20, end color #11accd, dot, 2
equals, 40
Сега нека да групираме заедно start color #7854ab, 4, end color #7854ab и start color #7854ab, 2, end color #7854ab.
empty space, 5, dot, left parenthesis, start color #7854ab, 4, dot, 2, end color #7854ab, right parenthesis
equals, 5, dot, start color #7854ab, 8, end color #7854ab
equals, 40
Прегрупирането не променя отговора!
Искаш ли да научиш повече за съдружителното свойство? Виж това видео.
Искаш ли да разбереш защо е полезно съдружителното свойство? Виж тази статия.

Упражнения

Задача 1
Кои от изразите са равнозначни на start color #11accd, left parenthesis, 9, dot, 2, right parenthesis, dot, 5, end color #11accd ?
Избери всички правилни отговори:
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.