If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разместително свойство на умножението (преговор)

Преговори основното за разместителното свойство на умножението и реши няколко задачи за упражнение.

Какво означава разместителното свойство?

Разместителното свойство е математическо правило, което гласи, че редът, по който умножаваме числата, не променя крайния резултат.
Пример:
start color #11accd, 8, end color #11accd, dot, start color #7854ab, 2, end color #7854ab, equals, start color #ff00af, 16, end color #ff00af
\quad
start color #7854ab, 2, end color #7854ab, dot, start color #11accd, 8, end color #11accd, equals, start color #ff00af, 16, end color #ff00af
Следователно start color #11accd, 8, end color #11accd, dot, start color #7854ab, 2, end color #7854ab, equals, start color #7854ab, 2, end color #7854ab, dot, start color #11accd, 8, end color #11accd.
Искаш ли да научиш повече за разместителното свойство? Виж това видео.
Искаш ли да разбереш защо е полезно разместителното свойство? Виж тази статия.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Довърши равенството.
4, dot, 3, space, equals, space
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
dot, 4
\qquad

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.