If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разпределително свойство на умножението (преговор)

Преговори основното за разпределителното свойство на умножението и реши няколко задачи за упражнение.

Защо е полезно разпределителното свойство?

Ако в една задача с умножение представим единия множител като сбор на две числа, произведението остава същото.
Използването на разпределителното свойство ни позволява да решим две по-лесни задачи с умножение.
Пример:
Можем да променим задачата 4, dot, 12 на 4, dot, left parenthesis, start color #01a995, 10, end color #01a995, plus, start color #74cf70, 2, end color #74cf70, right parenthesis.
Числото 4 се разпределя към start color #01a995, 10, end color #01a995 и start color #74cf70, 2, end color #74cf70 и задачата се променя на:
left parenthesis, 4, dot, start color #01a995, 10, end color #01a995, right parenthesis, plus, left parenthesis, 4, dot, start color #74cf70, 2, end color #74cf70, right parenthesis
Подредената група от кръгчета вляво представя left parenthesis, start color #01a995, 4, dot, 10, end color #01a995, right parenthesis. Подредената група от кръгчета вдясно представя left parenthesis, start color #74cf70, 4, dot, 2, end color #74cf70, right parenthesis.
Сега можем да съберем изразите, за да намерим колко са общо.
left parenthesis, start color #01a995, 4, dot, 10, end color #01a995, right parenthesis, plus, left parenthesis, start color #74cf70, 4, dot, 2, end color #74cf70, right parenthesis
equals, start color #01a995, 40, end color #01a995, plus, start color #74cf70, 8, end color #74cf70
equals, 48
Искаш ли да научиш повече за разпределителното свойство? Виж това видео.
Искаш ли да разбереш защо е полезно разпределителното свойство? Виж тази статия.

Упражнения

Задача 1
Кръгчетата по-долу представят 12, dot, 2. Те са разделени на две части.
Кой израз можем да използваме, за да пресметнем общия брой на кръгчетата?
Избери един отговор:
Избери един отговор:

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.