If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Закръгляване върху числовата ос до най-близката десетица или стотица

Задача

Колко е A, закръглено до най-близката десетица?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Колко е A, закръглено до най-близката стотица?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Вертикална числова ос, разграфена от 600 до 700 със стъпка 5 единици. Деленията при 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690 и 700 са надписани. Между делението при 630 и делението при 640 има червена точка с надпис A.
Заседна ли?
Заседна ли?