If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Закръгляване до най-близката десетица или стотица

Задача

Един градуиран цилиндър с маркировка на 10, 20, 30, 40, 50, 60 и 70 милилитра. Между всички номерирани деления има по едно необозначено деление. Лилава течност вътре в градуирания цилиндър е с обем 44 милилитра. Отдясно на градуирания цилиндър има надпис 44 милилитра.
Закръгли количеството гроздов сок до най-близката десетица.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
мл
Заседна ли?
Заседна ли?