Основно съдържание

Раздел: Събиране и изваждане до 1000 без преминаване

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Бързо броене по петициОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Бързо броене по десетициОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Броене през 100Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1400 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще се научиш да събираш и изваждаш числата до 1000 без преминаване и да намираш неизвестно умаляемо
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".