If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Прави, отсечки и лъчи. Преговор

Преговори понятията: права, лъч, отсечка, окръжност, кръг и видовете триъгълници.  Реши няколко задачи за рапознаване и чертане на прави, отсечки и лъчи.  

Какво представляват правите, отсечките и лъчите?

Една права се простира безкрайно и в двете посоки по следния начин:
Отсечката е част от права. Тя има две крайни точки, както е показано:
Лъчът започва в една точка и продължава до безкрайност в едната посока, както е показано:
Искаш ли да научиш повече за правите, отсечките и ъглите? Виж това видео.

Задачи за упражнение 1: Разпознаване на прави, отсечки и лъчи

Задача 1A
На коя от фигурите по-долу пунктираната линия изобразява лъч?
На всяка от фигурите вземи предвид цялата пунктирана част.
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Задачи за упражнение 2: Чертане на прави, отсечки и лъчи

Задача 2A
Издърпай правите така, че едната права да минава през точки  A и  D, а другата права да минава през точки  B и  C.
Това са прави, защото всяка има
и продължава до безкрайност в
.

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.