If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видове ъгли. Преговор.

Преговори следните видове ъгли: остър, прав, тъп и изправен.  Реши няколко задачи за разпознаване и чертане на различни по вид ъгли.  

Обобщение на големина на ъгли

Вид на ъгълаМярка на ъгъла (в градуси)
ОстърМежду 0 и 90
ПравТочно 90
ТъпМежду 90 и 180
ПравТочно 180
РефлексенМежду 180 и 360
ПъленТочно 360

Прави ъгли

Прав ъгъл е ъгъл с мярка 90. Той има правилна форма, какъвто е ъгълът в края на правоъгълен лист хартия. Например по-долу е изобразен прав ъгъл.

Изправени ъгли

Изправен ъгъл е ъгъл с мярка 180. Изправеният ъгъл наподобява права линия. Например по-долу е изобразен изправен ъгъл.

Остри ъгли

Остър ъгъл е ъгъл, чиято мярка е по-малка от 90. Например по-долу е изобразен остър ъгъл.
След като сравним остър ъгъл с прав ъгъл, виждаме, че острият ъгъл има мярка, по-малка от 90.

Тъпи ъгли

Тъп ъгъл е ъгъл, чиято мярка е по-голяма от 90 и по-малка от 180. Например по-долу е изобразен тъп ъгъл.
След като сравним тъп ъгъл с прав ъгъл, виждаме, че тъпият ъгъл има мярка, по-голяма от 90.
След като сравним тъп ъгъл с изправен ъгъл, виждаме, че тъпият ъгъл има мярка, по-малка от 180.
Искаш ли да научиш повече за видовете ъгли? Виж това видео.

Рефлексни ъгли

Рефлексният ъгъл има мярка по-голяма от 180, но по-малка от 360. По-долу е даден пример за рефлексен ъгъл.
Когато сравняваме рефлексен ъгъл и изправен ъгъл, виждаме, че рефлексният ъгъл е по-голям от 180.

Пълни ъгли

Пълният ъгъл има мярка 360. Двата лъча на пълния ъгъл сочат в една и съща посока. Това е така, защото вторият лъч е изминал пълен кръг от първия лъч. По-долу има пример за пълен ъгъл.

Задачи за упражнение 1: Разпознаване на ъгли

Задача 1A
Какъв е следният ъгъл - остър, прав, тъп или изправен?
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Задачи за упражнение 2: Ъгли, изобразени на чертеж или върху картинка

Задача 2A
Какъв е видът на ъгъла по-долу, отбелязан със зелено?
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Задачи за упражнение 3: Чертане на различни по вид ъгли

Задача 3A
Издърпай върха на ъгъла така, че да съвпадне с точка  A.
Като издърпаш друга от точките върху ъгъла, направи така, че едното му рамо да минава през точка  B.
Построй изправен ъгъл така, че другото рамо да минава през една от черните неозначени точки.
Символът дъга при върха на ъгъла означава мярката му.

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.