If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Мерни единици за маса, време, дължина и пари

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Упражнения
Превръщане в по-малки мерни единици (секунди, минути и часове)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на време (секунди, минути и часове)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на изминало времеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с часовникОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с различни мерни единици за времеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1100 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще се запознаеш с мерните единици за маса (грам, килограм и тон), време (секунда) и дължина (метър и километър) и ще се научиш да извършваш действия с тях.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".