If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за дължина

Задача

Огнян, Илко и Христо измерили дължините на техните стълби.
ПриятелДължина на стълбата
Огнян23 м
Илко47 м
Христо29 м
Колко е общата дължина на стълбите на Илко и Христо?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
м