If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с маса

Задача

Всички пастели от фабриката на Карин имат равни маси.
Карин претегля 7 пастела и установява, че имат обща маса 56 грама.
Колко е масата на 1 пастел?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
грама
Заседна ли?
Заседна ли?