Основно съдържание

Мерни единици за маса, време, дължина и пари

Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Провери разбирането си върху Мерни единици за маса, време, дължина и пари с тези 16 въпроса.

За този урок

В този раздел ще се запознаеш с мерните единици за маса (грам, килограм и тон), време (секунда) и дължина (метър и километър) и ще се научиш да извършваш действия с тях. Ще научиш също и нестандартни мерни единици (от САЩ).