Основно съдържание

Умножение и деление с едноцифрено число

Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Упражнения
Текстови задачи с умножение и деление (до 100)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с две стъпки на изчислениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Представяне с равенства на текстови задачи с две стъпки Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с две стъпкиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с цели числа в няколко стъпкиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1400 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще се научиш да умножаваш и делиш двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".