If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с две стъпки

Задача

Касата в магазин за сладолед е започнала деня с 120 лева. През деня магазинът е изкарал 56 лева от продажбата на сладолед. Управителят също е платил за доставка от парите в касата. В края на деня в касата е имало 141 лева.
Колко е струвала доставката?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
долара
Заседна ли?
Заседна ли?