If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Записване с думи на цели числа (преговор)

Преговори как записваме с думи целите числа и се опитай да решиш няколко задачи.

Запис с думи

При записа с думи за записването на числата се използват само техните наименования.

Пример

Нека да запишем като хиляди, стотици, десетици и единици числото 7229.
ХилядиСтотициДесетициЕдиници
7229
7229=7 хиляди +2 стотици+ 2 десетици+9 единици
7229=7000+200+20+9
Записано с думи, числото 7229 е седем хиляди двеста двадесет и девет.
Искаш ли да научиш повече за записването на числата с думи? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Как можем да запишем с цифри числото "петдесет хиляди шестстотин тридесет и едно"?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.