Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Позиции на цифрите в целите числа (преговор)

Преговори знанията за позициите на цифрите в целите числа и се опитай да решиш няколко задачи.

Диаграма на позициите на цифрите в числото

Числото 7 654 321 може да бъде записано в таблицата със стойностите на позициите както следва:
МилиониСтохилядиДесетохилядиХилядиСтотициДесетициЕдиници
7654321

Понятието позиция при целите числа

В едно цяло число най-дясната цифра винаги се намира в позицията на единиците. Следващата позиция, който е с едно по-наляво, е позицията на десетиците. Останалите цифри се вписват последователно в позициите от дясно наляво, докато се изчерпат всички цифри.
Пример: 459
Числото 459 се състои от 4 стотици, 5 десетици и 9 единици.
Можем да го запишем също и така: 459=400+50+9.
Или да използваме диаграма на позициите на цифрите в числото:
ХилядиСтотициДесетициЕдиници
459
Бележка: Колкото по-наляво е цифрата, толкова по-старши е нейният ред. Например 6 стотици е повече от 6 единици, защото стотиците са по-наляво.
Искаш ли да научиш повече за реда на цифрите? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Каква е позицията на цифрата 8 в числото 2 894?
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж тези упражнения:
Запознаване с понятието разряд
Съставяне на най-голямото или най-малкото число
Разрядни кубчета

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.