If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за ъгли в окръжност

Упражнявай се върху задачи, в които следва ъглите да се разглеждат като част от кръг.

Задача 1: Гъсеница

Гъсеница стои с главата надолу.
На колко градуса трябва да се завърти гъсеницата, за да се изправи?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Гъсеница, чиято глава сочи право надолу, е надписана с "Преди". Гъсеница, чиято глава сочи право нагоре, е надписана със "След".

Задача 2: Фурна

Ако Ариана завърти ключа на печката на 135 надясно, коя настройка ще се активира?
Ключът на печката е с форма на кръг и има стрелка, която сочи към определена степен. Различните степени са разположени около ключа, както следва, когато се тръгне от най-горе в центъра и по посока на часовниковата стрелка: изключено горе в центъра, "топло" по средата между горе и вдясно, "ниска температура" наъ-вдясно, "средно слаба температура" по средата между дясно и долу, "средна температура" най-долу, "средно висока температура" по средата между долу и вляво, "Висока температура" най-вляво. В момента стрелката сочи към "изключено".
Избери един отговор:

Задача 3: Посоки

Мелиса се придвижва 3 сектора на юг. След това се завърта 45 надясно (по часовниковата стрелка) и се придвижва 1 сектор.
Компас показва посоките по следния начин: север е точно нагоре, североизток е по средата между горе и дясно, изток е направо наляво, югоизток е по средата между вляво и долу, юг е право надолу, югозапад е по средата между надолу и вляво, запад е точно наляво и североизток е по средата между вляво и нагоре.
В каква посока гледа Мелиса накрая?
Избери един отговор:

Задача 4: Пица

Една пица е разрязана на 6 равни парчета.
Колко завъртания по 1 трябва да направим, за да отрежем 1 парче пица?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
завъртания
Кръгла пица е разделена на 6 равни части, срещащи се в центъра.

Задача с повишена трудност: Часовник

На колко градуса се завърта часовата стрелка от 7:00 часа сутринта до 10:00 часа сутринта?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Даден е часовник, късата стрелка на който показва 7, а дългата стрелка сочи към 12.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.