If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за ъгли в окръжност

Упражнявай се върху задачи, в които следва ъглите да се разглеждат като част от кръг.

Задача 1: Гъсеница

Гъсеница стои с главата надолу.
На колко градуса трябва да се завърти гъсеницата, за да се изправи?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degrees

Задача 2: Фурна

Ако Ариана завърти ключа на печката на 135, degrees надясно, коя настройка ще се активира?
Избери един отговор:

Задача 3: Посоки

Мелиса се придвижва 3 сектора на юг. След това се завърта 45, degrees надясно (по часовниковата стрелка) и се придвижва 1 сектор.
В каква посока гледа Мелиса накрая?
Избери един отговор:

Задача 4: Пица

Една пица е разрязана на 6 равни парчета.
Колко завъртания по 1, degrees трябва да направим, за да отрежем 1 парче пица?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
завъртания

Задача с повишена трудност: Часовник

На колко градуса се завърта часовата стрелка от 7, colon, 00 часа сутринта до 10, colon, 00 часа сутринта?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degrees