If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Умножение и деление на многоцифрено число с едноцифрено число

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Умножение без преминаванеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение с използване на реда на цифрите в числатаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на дву-, три- и четирицифрени числа с помощта на моделиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение с преминаванеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Упражнения
Сравняване на лице с квадрати със страна единицаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Намери лицето, като пресметнеш броя на единичните квадратиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Намери лице, включващо непълни единични квадратиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Създай правоъгълници при дадено лицеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Измерване за намиране на лицеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Упражнения
Преминаване от единични квадрати към формула за лицеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Лице на правоъгълникОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Лице на квадрат и правоъгълникОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Намери липсващата дължина на страна при дадено лице Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на лица чрез умножениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравни лицето и обиколкатаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 900 точки за майсторство
Упражнения
Деление с едноцифрени числа (без остатъци)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Нули в делимото (без остатъци)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Нули в делимото (без остатъци)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Частни, кратни на 10Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2600 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще се научиш да извършваш аритметичните действия умножение и деление на многоцифрено число с едноцифрено число и да намираш лице на правоъгълник
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".