Основно съдържание

Умножение и деление на многоцифрено число с двуцифрено число

Учи
Умножение с десетициУмножение на цели числа по 10 Лесни начини за умножение с кратни на 10, 100 и 1000Таблици за умножение с 10, 11 и 12
Учи
Умножение на двуцифрени числаУмножение на двуцифрено число с двуцифрено: 36х23Умножение на двуцифрено число с двуцифрено: 23х44Умножение на многоцифрени числаУмножаване с помощта на разпределителното свойствоУмножение с метода за намиране на лице: 78 x 65Умножение с модел за площ: 16 x 27Сравнение на умножението и намирането на лице на правоъгълникУмножение 7: Старо видео, даващо още примери
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Учи
Деление на цели числа с 10 Съкращаване на нули при деление Значение на позицията на цифрата Промяна на позицията при умножение и деление с 10 Стратегии за деление на кратни на 10, 100 и 1000
Учи
Въведение към деление на двуцифрени числаДеление на двуцифрено число: 6250÷25Деление с двуцифрени числаДеление на двуцифрени числа: 7182÷42Метод на непълното частно при деление: въведениеМетод на непълното частно при деление: пример с използване на много големи числа
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Учи
Текстова задача за умножение: пицаТекстова задача за деление: американски футболТекстова задача върху умножение и деление: въртене на педалиТекстова задача за време: почивката на СюзънТекстова задача с обръщане на парични единициТекстова задача: получаване на рестоЗадача с две стъпки: топчета
Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Провери знанията си относно Умножение и деление на многоцифрено число с двуцифрено число с тези 16 въпроса.

За този урок

В този раздел ще се научиш как да умножаваш и дели многоцифрено число с цвуцифрено