If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Лесни начини за умножение с кратни на 10, 100 и 1000

Научи какъв е начинът за приблизително пресмятане при умножение на многоцифрени числа. Виж как се умножават числа, представени като стотици, хиляди или десетици. Упражни умението да умножаваш числата, като определяш приблизително произведението им, което затвърждава разбирането на стойността на цифрите според мястото им в числото.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция