Основно съдържание

Умножение и деление на многоцифрено число с двуцифрено число

Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Провери разбирането си върху Умножение и деление на многоцифрено число с двуцифрено число с тези 16 въпроса.

За този урок

В този раздел ще се научиш как да умножаваш и дели многоцифрено число с цвуцифрено