Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Представяне на текстови задачи в множество стъпки с помощта на уравнения

Задача

В една сграда има по 6 жилища на етаж, като етажите са 3. На първия етаж във всяко жилище има по 4 пингвина. На втория и на третия етаж има по 3 пингвина в едно жилище.
Кое уравнение можем да използваме, за да пресметнем общия брой пингвини p, които живеят в тази сграда?
Избери един отговор: