If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Делители и кратни (преговор)

Преговори делителите и кратните и реши няколко задачи.

Какво е делител?

Делител е цяло число, на което друго цяло число се дели точно (без остатък).
Делителите на числото start color #7854ab, 8, end color #7854ab са: start color #11accd, 1, comma, 2, comma, 4, end color #11accd и start color #11accd, 8, end color #11accd.
start color #7854ab, 8, end color #7854ab, colon, start color #11accd, 1, end color #11accd, equals, 8
start color #7854ab, 8, end color #7854ab, colon, start color #11accd, 2, end color #11accd, equals, 4
start color #9d38bd, 8, end color #9d38bd, colon, start color #11accd, 4, end color #11accd, equals, 2
start color #7854ab, 8, end color #7854ab, colon, start color #11accd, 8, end color #11accd, equals, 1
start color #7854ab, 8, end color #7854ab се дели точно на всички тях: start color #11accd, 1, comma, 2, comma, 4, end color #11accd и start color #11accd, 8, end color #11accd.

Двойки множители

Двойка множители наричаме 2 цели числа, които могат да бъдат умножени, за да получим определено произведение.
Двойките множители на start color #ff00af, start color #7854ab, 8, end color #7854ab, end color #ff00af са:
start color #11accd, 1, end color #11accd и start color #11accd, 8, end color #11accd, защото start color #11accd, 1, end color #11accd, dot, start color #11accd, 8, end color #11accd, equals, start color #ff00af, start color #7854ab, 8, end color #7854ab, end color #ff00af
start color #11accd, 2, end color #11accd и start color #11accd, 4, end color #11accd, защото start color #11accd, 2, end color #11accd, dot, start color #11accd, 4, end color #11accd, equals, start color #7854ab, 8, end color #7854ab
Искаш ли да научиш повече за намирането на делители? Виж това видео.
Искаш ли да разшириш знанията си за делителите и кратните? Виж тази статия.

Упражнение 1: Намиране на делители

Задача 1A
  • Електричен ток
Кое от изброените числа е делител на 78?
Избери един отговор:

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Какво е кратно?

Кратно наричаме число, коeто се получава, когато умножим едно цяло число по друго цяло число. Първите четири кратни на start color #11accd, 3, end color #11accd са 3, comma, 6, comma, 9 и 12, защото:
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 1, equals, 3
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 2, equals, 6
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 3, equals, 9
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 4, equals, 12
Други кратни на start color #11accd, 3, end color #11accd са 15, comma, 30 и 300.
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 5, equals, 15
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 10, equals, 30
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 100, equals, 300
Не е възможно да се изброят всички кратни на едно число. В нашия пример, start color #11accd, 3, end color #11accd може да се умножава по безкрайно много числа и може да се намират нови кратни.

Разпознаване на кратни

Можем да проверим дали едно число е кратно на друго число, като видим дали се дели на другото число без остатък.
15 е кратно на start color #11accd, 3, end color #11accd, защото 15, colon, start color #11accd, 3, end color #11accd, equals, 5.
17 не е кратно на start color #11accd, 3, end color #11accd, защото 17, colon, start color #11accd, 3, end color #11accd, equals, 5, start text, space, о, с, т, point, space, end text, 2.
Искаш ли да научиш повече за намирането на делители и кратни на дадено число? Виж това видео.

Упражнение 2: Намиране на кратни

Задача 2A
  • Електричен ток
Кое от изброените числа е кратно на 9?
Избери един отговор:

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.