If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Делители и кратни (преговор)

Преговори делителите и кратните и реши няколко задачи.

Какво е делител?

Делител е цяло число, на което друго цяло число се дели точно (без остатък).
Делителите на числото 8 са: 1,2,4 и 8.
8:1=8
8:2=4
8:4=2
8:8=1
8 се дели точно на всички тях: 1,2,4 и 8.

Двойки множители

Двойка множители наричаме 2 цели числа, които могат да бъдат умножени, за да получим определено произведение.
Двойките множители на 8 са:
1 и 8, защото 18=8
2 и 4, защото 24=8
Искаш ли да научиш повече за намирането на делители? Виж това видео.
Искаш ли да разшириш знанията си за делителите и кратните? Виж тази статия.

Упражнение 1: Намиране на делители

Задача 1A
Кое от изброените числа е делител на 78?
Избери един отговор:

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Какво е кратно?

Кратно наричаме число, коeто се получава, когато умножим едно цяло число по друго цяло число. Първите четири кратни на 3 са 3,6,9 и 12, защото:
31=3
32=6
33=9
34=12
Други кратни на 3 са 15,30 и 300.
35=15
310=30
3100=300
Не е възможно да се изброят всички кратни на едно число. В нашия пример, 3 може да се умножава по безкрайно много числа и може да се намират нови кратни.

Разпознаване на кратни

Можем да проверим дали едно число е кратно на друго число, като видим дали се дели на другото число без остатък.
15 е кратно на 3, защото 15:3=5.
17 не е кратно на 3, защото 17:3=5 ост. 2.
Искаш ли да научиш повече за намирането на делители и кратни на дадено число? Виж това видео.

Упражнение 2: Намиране на кратни

Задача 2A
Кое от изброените числа е кратно на 9?
Избери един отговор:

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.