If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Прости и съставни числа (преговор)

Преговори за простите и съставните числа и реши няколко задачи.

Кои числа са прости?

Прости числа са числата, които имат точно 2 делителя.
Единствените делители на простото число са 1 и самото число.
7 е пример за просто число. Неговите единствени делители са 1 и 7. То не се дели точно на никое друго число.
Искаш ли да научиш повече за простите числа? Виж това видео.

Упражнение 1: Разпознаване на простите числа

Задача 1A
Кои от тези числа са прости?
12, 42, 61, 87, 95
Избери един отговор:

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Кои числа са съставни?

Съставните числа имат повече от 2 делителя. Съставното число има и други делители, освен 1 и самото себе си.
16 е пример за съставно число. Делителите на 16 са 1,2,4,8 и 16. Числото 16 се дели точно (без остатък) на всички тях.
Искаш ли да научиш повече за разпознаването на простите и съсътавните числа? Виж това видео.
Искаш ли да разшириш знанията си за простите и съставните числа? Виж тази статия.

Упражнение 2: Разпознаване на съставните числа

Задача 2A
Кое от тези числа е съставно?
29, 41, 47, 82, 89
Избери един отговор:

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.