Основно съдържание

Десетични дроби

Учи
Четене и записване на десетични дробиДесетичните дроби като думиЗапиши десетичната дроб в разложен видПреобразувай десетични дроби от разширен в нормален видПреговор върху десетични дроби в разложен видЗаписване на десетични дроби, показани в мрежи
Учи
Четене и записване на десетични дробиСтойност на цифрата в числото и прегрупиранеПреговор на стойността на цифрите в числото при десетичните дробиЗаписване на десетични дроби (стотни)Записване на десетични дроби (хилядни)Записване на десетични дроби (преговор)
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Учи
Нагледен пример за преминаване между десети и стотни Разлагане на стотниРазлагане на стотни върху числова ос
Учи
Означаване на десетите от 0 до 1 върху числова осРазпознаване на десети върху числова осПоставяне на десетични дроби на числовата осОзначаване на стотните от 0 до 0,1 върху числова осРазпознаване на стотни върху числова ос
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Учи
Сравняване на десетични дроби (част 2)Сравняване на десетични дроби (част 3)Сравняване на десетични дроби: 9,97 и 9,798Сравняване на десетични дроби: 156,378 и 156,348Сравнение на десетични дроби според позицията на цифритеПодреждане на десетични дроби (част 1)Подреждане на десетични дроби (част 2)
Учи
Сравняване на десетични дроби върху числова осСравняване на десетични дроби (десети и стотни)Нагледно сравняване на десетични дробиСравняване на числа, записани по различни начиниТекстови задачи за сравняване на десетични дроби
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Учи
Прегрупиране на цели числа: 430Прегрупиране на цели числа: 675Прегрупиране на естествени числа: 76 830Прегрупиране на десетични дроби: 21,3Прегрупиране на десетични дроби: 86,93Прегрупиране на десетични дроби: 0,25
Учи
Решен пример: Закръгляване на десетични дроби до най-близката десетаТекстови задачи за закръгляване на десетични дробиВъведение в значещите цифриПравила на значещите цифриСъбиране и изваждане със значещи цифриУмножение и деление със значещи цифри
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Провери знанията си относно Десетични дроби с тези 23 въпроса.

За този урок

В този раздел ще научиш какво представляват десетичните дроби, как се записват, четат и сравняват