If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Нагледно сравняване на десетични дроби

Задача

Сравни десетичните дроби, като избереш подходящия знак от is greater than, comma, is less than или equals.
Съвет: Помисли къде можеш да поставиш десетичните дроби на числовите оси по-долу, за да ги сравниш по-лесно.
2, comma, 4
1, comma, 9
Заседна ли?
Заседна ли?