If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Записване на десетични дроби и обикновени дроби, по-големи от 1, показани в квадратна мрежа

Задача

Всеки голям квадрат съответства на едно цяло (1 единица).
Изрази оцветената част като смесено число и като десетична дроб.
Обикновена дроб:
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • правилна дроб, като 1/2 или 6/10
  • неправилна дроб като 10/7 или 14/8
  • смесено число като 1 3/4
Десетична дроб:
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75