Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Закръгляване на десетични дроби - предизвикателство

Задача

Премести всяка карта така, че да съвпада с числото вляво, когато то е закръглено до най-близката десета.
1