If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи със събиране и изваждане на десетични дроби

Задача

Роза изработва китара. Второто прагче е на 33, comma, 641, start text, м, м, end text от първото прагче. Третото прагче е на 31, comma, 749, start text, м, м, end text от второто.
Колко отдалечено е третото прагче от първото?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, м, м, end text
Заседна ли?
Заседна ли?