If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Събиране на десетични дроби

Да започнем с прости задачи като 0,2 + 0,4 и постепенно да продължим с по-сложни като 10,3 + 36,75
Целта на този урок е да ни помогне да се научим направо да събираме десетични дроби без предварителни обяснения.
Задачите преминават от по-лесни към по-трудни, като през цялото време има примери и обяснения в случай, че се затрудниш. Най-много ще научиш, ако възприемаш моментите, в които се затрудняваш, като добра възможност за учене!
Нека започнем със събиране на десети.

Раздел 1: Събиране на десетични дроби, по-малки от едно

Задача 1а
 • Електричен ток
0, comma, 5, plus, 0, comma, 4, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Чудесно, сега нека преминем към задачи с цели числа и десети.

Раздел 2: Събиране на цели числа и десети

Задача 2а
 • Електричен ток
6, comma, 4, plus, 2, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Отлично, сега следват задачи, в които числата имат и цяла част, и десети.

Раздел 3: Събиране на десетични дроби, по-големи от едно

Задача 3а
 • Електричен ток
3, comma, 7, plus, 22, comma, 1, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Супер! Нека продължим със събиране на стотни.

Раздел 4: Събиране на стотни

Задача 4a
 • Електричен ток
0, comma, 31, plus, 0, comma, 64, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Супер, сега сме готови да решаваме задачи със стотни, десети и цели числа.

Раздел 5: Събиране на цели числа, десети и стотни

Задача 5a
 • Електричен ток
42, plus, 4, comma, 27, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Страхотно, нека сега приключим с няколко по-сложни задачи.

Раздел 6: Задачи за упражнение

Задача 6a
 • Електричен ток
2, comma, 59, plus, 5, comma, 16, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text