Основно съдържание

Раздел: Събиране и изваждане на обикновени дроби

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 800 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1900 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще научиш да събираш и изваждаш обикновени дроби
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".