If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разлагане на обикновени дроби (преговор)

Преговори основното за разлагане на дроби и се опитай да решиш няколко задачи.

Разлагане на обикновени дроби

Когато разлагаме едно число, всъщност го разделяме на по-малки части.
Обикновените дроби, както всички числа, може да се разложат по много начини.

Пример 1: Лентова диаграма

Нека да разложим start fraction, 5, divided by, 9, end fraction.
Лентова диаграма, разделена на 9 равни части. Пет части са оцветени.
Един начин, по който може да разложим start fraction, 5, divided by, 9, end fraction е start color #e07d10, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #e07d10, plus, start color #1fab54, start fraction, 3, divided by, 9, end fraction, end color #1fab54:
Лентова диаграма, разделена на 9 равни части, 5 от които са оцветени. Първите две части са в оранжево. Следващите три части са в зелено.
start color #e07d10, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #e07d10, plus, start color #1fab54, start fraction, 3, divided by, 9, end fraction, end color #1fab54, equals, start fraction, start color #e07d10, 2, end color #e07d10, plus, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, divided by, 9, end fraction, equals, start fraction, 5, divided by, 9, end fraction
Друг начин, по който може да разложим start fraction, 5, divided by, 9, end fraction, е start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #e84d39, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #e84d39, plus, start color #01a995, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #01a995:
Лентова диаграма, разделена на 9 равни части, 5 от които са оцветени. Първата част е в лилаво. Следващите две части са в розово. Следващите две части са оцветени в зелено.
start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #e84d39, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #e84d39, plus, start color #01a995, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #01a995, equals, start fraction, start color #7854ab, 1, end color #7854ab, plus, start color #e84d39, 2, end color #e84d39, plus, start color #01a995, 2, end color #01a995, divided by, 9, end fraction, equals, start fraction, 5, divided by, 9, end fraction

Пример 2: Числова ос

Как може да разложим start fraction, 6, divided by, 4, end fraction?
Цифрова ос с означения от 0 до 2 и деления на всяка една четвърт. Деленията при 0, 1 и 2 са надписани. Точка, надписана с шест четвърти се намира на две деления вдясно от 1.
Един начин, по който може да разложим start fraction, 6, divided by, 4, end fraction, е start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab:
Цифрова ос, надписана от 0 до 2, с деления на всяка една четвърт. Деленията при 0, 1 и 2 са надписани. Точка с надпис шест четвърти се намира две деления вдясно от 1. Стрелка, започваща от 0, се движи надясно шест пъти по едно деление. Стрелката е надписана една четвърт плюс една четвърт, плюс една четвърт, плюс една четвърт, плюс една четвърт плюс една четвърт.
start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, equals, start fraction, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 6, divided by, 4, end fraction
Друг начин, по който може да разложим start fraction, 6, divided by, 4, end fraction, е start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, end color #11accd:
Цифрова ос, надписана от 0 до 2, с деления на всяка една четвърт. Деленията при 0, 1 и 2 са надписани. Точка с надпис шест четвърти се намира две деления вдясно от 1. Стрелка, започваща от 0, се движи надясно през три деления и после още три деления, като завършва на две деления след 1. Стрелката е надписана три четвърти плюс три четвърти.
start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, end color #11accd, equals, start fraction, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #11accd, 3, end color #11accd, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 6, divided by, 4, end fraction
Искаш ли да научиш повече за разлагането на дроби? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Кои от сумите са равни на start fraction, 14, divided by, 10, end fraction ?
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.