If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разлагане на обикновени дроби (преговор)

Преговори основното за разлагане на дроби и се опитай да решиш няколко задачи.

Разлагане на обикновени дроби

Когато разлагаме едно число, всъщност го разделяме на по-малки части.
Обикновените дроби, както всички числа, може да се разложат по много начини.

Пример 1: Лентова диаграма

Нека да разложим start fraction, 5, divided by, 9, end fraction.
Лентова диаграма, разделена на 9 равни части. Пет части са оцветени.
Един начин, по който може да разложим start fraction, 5, divided by, 9, end fraction е start color #e07d10, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #e07d10, plus, start color #1fab54, start fraction, 3, divided by, 9, end fraction, end color #1fab54:
Лентова диаграма, разделена на 9 равни части, 5 от които са оцветени. Първите две части са в оранжево. Следващите три части са в зелено.
start color #e07d10, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #e07d10, plus, start color #1fab54, start fraction, 3, divided by, 9, end fraction, end color #1fab54, equals, start fraction, start color #e07d10, 2, end color #e07d10, plus, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, divided by, 9, end fraction, equals, start fraction, 5, divided by, 9, end fraction
Друг начин, по който може да разложим start fraction, 5, divided by, 9, end fraction, е start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #e84d39, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #e84d39, plus, start color #01a995, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #01a995:
Лентова диаграма, разделена на 9 равни части, 5 от които са оцветени. Първата част е в лилаво. Следващите две части са в розово. Следващите две части са оцветени в зелено.
start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #e84d39, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #e84d39, plus, start color #01a995, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #01a995, equals, start fraction, start color #7854ab, 1, end color #7854ab, plus, start color #e84d39, 2, end color #e84d39, plus, start color #01a995, 2, end color #01a995, divided by, 9, end fraction, equals, start fraction, 5, divided by, 9, end fraction

Пример 2: Числова ос

Как може да разложим start fraction, 6, divided by, 4, end fraction?
Цифрова ос с означения от 0 до 2 и деления на всяка една четвърт. Деленията при 0, 1 и 2 са надписани. Точка, надписана с шест четвърти се намира на две деления вдясно от 1.
Един начин, по който може да разложим start fraction, 6, divided by, 4, end fraction, е start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab:
Цифрова ос, надписана от 0 до 2, с деления на всяка една четвърт. Деленията при 0, 1 и 2 са надписани. Точка с надпис шест четвърти се намира две деления вдясно от 1. Стрелка, започваща от 0, се движи надясно шест пъти по едно деление. Стрелката е надписана една четвърт плюс една четвърт, плюс една четвърт, плюс една четвърт, плюс една четвърт плюс една четвърт.
start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, equals, start fraction, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 6, divided by, 4, end fraction
Друг начин, по който може да разложим start fraction, 6, divided by, 4, end fraction, е start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, end color #11accd:
Цифрова ос, надписана от 0 до 2, с деления на всяка една четвърт. Деленията при 0, 1 и 2 са надписани. Точка с надпис шест четвърти се намира две деления вдясно от 1. Стрелка, започваща от 0, се движи надясно през три деления и после още три деления, като завършва на две деления след 1. Стрелката е надписана три четвърти плюс три четвърти.
start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, end color #11accd, equals, start fraction, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #11accd, 3, end color #11accd, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 6, divided by, 4, end fraction
Искаш ли да научиш повече за разлагането на дроби? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Кои от сумите са равни на start fraction, 14, divided by, 10, end fraction ?
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.