If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разлагане на обикновени дроби (преговор)

Преговори основното за разлагане на дроби и се опитай да решиш няколко задачи.

Разлагане на обикновени дроби

Когато разлагаме едно число, всъщност го разделяме на по-малки части.
Обикновените дроби, както всички числа, може да се разложат по много начини.

Пример 1: Лентова диаграма

Нека да разложим 59.
Лентова диаграма, разделена на 9 равни части. Пет части са оцветени.
Един начин, по който може да разложим 59 е 29+39:
Лентова диаграма, разделена на 9 равни части, 5 от които са оцветени. Първите две части са в оранжево. Следващите три части са в зелено.
29+39=2+39=59
Друг начин, по който може да разложим 59, е 19+29+29:
Лентова диаграма, разделена на 9 равни части, 5 от които са оцветени. Първата част е в лилаво. Следващите две части са в розово. Следващите две части са оцветени в зелено.
19+29+29=1+2+29=59

Пример 2: Числова ос

Как може да разложим 64?
Цифрова ос с означения от 0 до 2 и деления на всяка една четвърт. Деленията при 0, 1 и 2 са надписани. Точка, надписана с шест четвърти се намира на две деления вдясно от 1.
Един начин, по който може да разложим 64, е 14+14+14+14+14+14:
Цифрова ос, надписана от 0 до 2, с деления на всяка една четвърт. Деленията при 0, 1 и 2 са надписани. Точка с надпис шест четвърти се намира две деления вдясно от 1. Стрелка, започваща от 0, се движи надясно шест пъти по едно деление. Стрелката е надписана една четвърт плюс една четвърт, плюс една четвърт, плюс една четвърт, плюс една четвърт плюс една четвърт.
14+14+14+14+14+14=1+1+1+1+1+14=64
Друг начин, по който може да разложим 64, е 34+34:
Цифрова ос, надписана от 0 до 2, с деления на всяка една четвърт. Деленията при 0, 1 и 2 са надписани. Точка с надпис шест четвърти се намира две деления вдясно от 1. Стрелка, започваща от 0, се движи надясно през три деления и после още три деления, като завършва на две деления след 1. Стрелката е надписана три четвърти плюс три четвърти.
34+34=3+34=64
Искаш ли да научиш повече за разлагането на дроби? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Кои от сумите са равни на 1410 ?
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.