If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за събиране и изваждане на обикновени дроби (еднакви знаменатели)

Задача

Фани изяла 1 парче торта. Румен изял 2 парчета.
Ако първоначално е имало 5 парчета и всички парчета са били с еднаква големина, каква част от тортата е останала?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi