Основно съдържание

Геометрични тела

Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1900 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще научиш какво значи повърхнина и обем и как да ги изчисляваш за куб и правоъгълен паралелепипед
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".