If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Американски единици за обем (чаша, пинта, кварта и галон)

Преговори колко е обемът на чашата, пинтата, квартата и галона и как да преминаваш между тях.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Имперски мерни единици за обем. Обобщение.

ЧашиПинтиКвартиГалони
1684start color #e07d10, 1, end color #e07d10
42start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 4, end fraction
2start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 2, end fractionstart fraction, 1, divided by, 8, end fraction
start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 2, end fractionstart fraction, 1, divided by, 4, end fractionstart fraction, 1, divided by, 16, end fraction

Какво е обем?

Обемът измерва вместимостта. Например обемът на една купа е големината на пространството, което се съдържа в купата или например колко вода е необходима, за да се запълни купата.
В имперската система за измерване, която се използва в САЩ, най-разпространените единици за обем са чаша, пинта, кварта и галон.

Колко голяма е всяка от имперските мерни единици за обем?

Кутия сок съдържа приблизително 1 чаша течност (близо 250 милилитра).
Пинтата е равна на 2 чаши. Малка бутилка вода съдържа приблизително 1 пинта (около половин литър) от течността.
Квартата е равна на 2 пинти. Голяма опаковка шампоан съдържа приблизително 1 кварта (почти един литър) от течността.
Галонът е равен на 4 кварти. Голяма туба с мляко съдържа приблизително 1 галон (почти 4 литра) от течността.
Искаш ли да научиш повече за имперските единици за обем? Виж това видео.

Задачи за упражнение 1: Измерване на обем

Задача 1A
  • Електричен ток
Определи по-подходящата мерна единица за измерване обема на чаша портокалов сок.
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение,

Преобразуване на по-големи мерни единици в по-малки мерни единици

1, start text, space, п, и, н, т, а, end text, equals, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, start text, space, ч, а, ш, и, end text
1, start text, space, к, в, а, р, т, а, end text, equals, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, start text, space, ч, а, ш, и, end text
1, start text, space, к, в, а, р, т, а, end text, equals, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, start text, space, п, и, н, т, и, end text
1, start text, space, г, а, л, о, н, end text, equals, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, start text, space, к, в, а, р, т, и, end text
За да превърнем по-големи мерни единици в по-малки мерни единици, умножаваме броя по-големи единици по зеления коефициент за превръщане за съответната по-малка единица.
Пример: Превръщане на галони в кварти
1, start text, space, г, а, л, о, н, end text, equals, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, start text, space, к, в, а, р, т, и, end text
start color #11accd, 2, end color #11accd, start text, space, г, а, л, о, н, а, end text, equals, start color #11accd, 2, end color #11accd, dot, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, equals, 8, start text, space, к, в, а, р, т, и, end text
Пример: Превръщане на пинти в чаши
1, start text, space, п, и, н, т, а, end text, equals, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, start text, space, ч, а, ш, и, end text
start color #11accd, 8, end color #11accd, start text, space, п, и, н, т, и, end text, equals, start color #11accd, 8, end color #11accd, dot, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, equals, 16, start text, space, ч, а, ш, и, end text

Превръщане на по-малки мерни единици в по-големи мерни единици

1, start text, space, ч, а, ш, а, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, end fraction, start text, space, п, и, н, т, а, end text
1, start text, space, п, и, н, т, а, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, end fraction, start text, space, к, в, а, р, т, а, end text
1, start text, space, к, в, а, р, т, а, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #9d38bd, 4, end color #9d38bd, end fraction, start text, space, г, а, л, о, н, end text
За да превърнем по-малки мерни единици в по-големи, разделяме броя по-малки единици на виолетовия коефициент на превръщане за съответните по-големи единици.
Пример: Превръщане на пинти в кварти
1, start text, space, п, и, н, т, а, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, end fraction, start text, space, к, в, а, р, т, а, end text
start color #ff00af, 12, end color #ff00af, start text, space, п, и, н, т, и, end text, equals, start fraction, start color #ff00af, 12, end color #ff00af, divided by, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, end fraction, equals, start color #ff00af, 12, end color #ff00af, colon, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, equals, start color #6495ed, 6, end color #6495ed, start text, space, к, в, а, р, т, и, end text
Искаш да научиш повече за превръщането на една мерна единица за обем в друга? Виж това видео.

Задачи за упражнение 2: Превръщане на една мерна единица за обем в друга

Задача 2A
  • Електричен ток
Превърни.
5 кварти equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
чаши

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж тези упражнения:
Превръщане на по-големи мерни единици в по-малки
Преминаване от една мерна единица към друга

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.