If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор върху обем на правоъгълни призми

Преговори основното за обема и опитай да решиш няколко задачи за упражнение.

Какво е обем?

Обем е количеството 3-мерно пространство, което даден обект заема. Обемът се измерва в кубични единици.
Например правоъгълната призма по-долу е с обем 18 кубични единици, тъй като е съставена от 18 единични кубчета.
Искаш да научиш повече за понятието обем? Виж това видео.

Намиране обема на правоъгълна призма

За да намерим обема на правоъгълна призма, умножаваме дължината по широчината и по височината на призмата.
Обемът на правоъгълна призма= дължинаташирочинатависочината
Искаш да научиш повече за намиране обема на правоъгълна призма? Виж това видео.

Пример 1:

Обемът=дължинаташирочинатависочината
Обемът=323
Обемът=18 кубични единици

Пример 2:

Обемът=дължинаташирочинатависочината
Обемът=657
Обемът=210 кубични единици

Упражнения: Намиране на обем чрез умножение

Задача 1A
Колко е обемът на правоъгълната призма?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
см3

Искаш да се пробваш с повече задачи като тази? Виж това упражнение: Обем 1

Упражнения 2: Намиране на обем с единични кубчета

Задача 2A
Единичен куб:
Колко е обемът на правоъгълната призма?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
единични кубчета

Искаш да се пробваш с повече задачи като тази? Виж тези упражнения:
Обем с единични кубчета 1
Интуитивна формула за обем

Упражнения 3: Елементи с повишена трудност

Задача 3A
Фигурата долу е съставена от 2 правоъгълни призми.
Колко е обемът на това тяло?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
куб. см

Искаш да се пробваш с повече задачи като тази? Виж тези упражнения:
Раздели фигурата на части, за да намериш обема
Текстови задачи с обем

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.