If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Упражнение за разделяне на части за намиране на обема

Решавай задачи за обем на неправилни тримерни тела, които са значително по-трудни.  В първите примери ще има единични кубчета.  След това опитай някои примери само с означена дължина на страната.

Раздели на части тела с единични кубчета

Задача 1A
Единично кубче:
Колко е обемът на следното тяло?
Изглед отпредИзглед отзад
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
единични кубчета

Задача 1B
Единично кубче:
Колко е обемът на следното тяло?
Изглед отпредИзглед отзад
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
единични кубчета

Искаш да се упражниш с повече задачи като тази? Виж това видео.

Раздели на части тела с означени дължини на страните

Задача 2B
Тялото долу е съставена от 2 правоъгълни паралелепипеда.
Колко е обемът на това тяло?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
start text, к, у, б, и, ч, н, и, space, и, н, ч, а, end text

Задача 2A
Тялото долу е съставена от 2 правоъгълни паралелепипеда.
Колко е обемът на това тяло?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
start text, к, у, б, point, space, с, м, end text

Искаш да се упражниш с повече задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.