If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Словесни задачи за обем

Задача

Построил съм укрепен град за домашния си любимец-таралеж, като съм свързал две кутии. Първата е с дължина 10 метра, широчина 7 метра и височина 5 метра. Втората е с дължина 4 метра, широчина 10 метра и височина 8 метра.
С колко кубически метра пространство разполага таралежът ми за игра?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
кубически метра
Заседна ли?
Заседна ли?