Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Общ знаменател (преговор)

Преговори как се намира общ знаменател и се опитай да решиш няколко задачи.

Общ знаменател

Когато обикновени дроби имат равни знаменатели, казваме, че имат общ знаменател.
Когато обикновените дроби имат общ знаменател, те се сравняват, събират и изваждат по-лесно.

Намиране на общ знаменател

Един начин да намерим общ знаменател на две (или повече) обикновени дроби е да изписваме кратните на знаменателите, докато намерим най-малкото им общо кратно.
Пример
Намери общ знаменател на 78 и 310.
Знаменатели са 8 и 10. Нека изпишем кратните им:
Кратни на 8: 8,16,24,32,40,48,56,64,72,80
Кратни на 10: 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
40 и 80 са общи кратни на 8 и 10. Значи можем да използваме кое да е от тях за общ знаменател. Най-често ще използваме най-малкия общ знаменател, за да може да работим с по-малки числа.
Нека да използваме 40 за общ знаменател.

Привеждане на дроби под общ знаменател

Сега трябва да преобразуваме 78 и 310 така, че знаменателите им да са 40.
Трябва да пресметнем по колко да умножим всеки от знаменателите, за да се получи 40:
785=40
3104=40
След това умножаваме числителите по същото число, по което умножихме знаменателите:
7855=3540
31044=1240
Сега сме записали 78 и 310 с общ знаменател:
78=3540
310=1240
Бележка: Новите дроби и дадените по условие дроби са равни, но обикновено се работи по-лесно, когато дробите имат равни знаменатели.
Искаш ли да научиш повече за общите знаменатели? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Дадени са две обикновени дроби, 25 и 310, трябва да ги преобразуваш така, че да имат еднакъв знаменател (и числителите им да са цели числа).
Кои числа може да използваш за знаменателя?
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.