If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Нагледно изобразяване на равни дроби (преглед)

Преговори еквивалентните дроби с помощта на модели и числови оси и опитай да решиш няколко задачи.

Еквивалентни обикновени дроби

Обикновените дроби наричаме еквивалентни, когато са равни или представят една и съща част от цялото.

Модели на обикновени дроби

Нека да разгледаме един пример.
12=?8
Първо може да изобразим дробта 12.
Кръг, разделен на две равни части, една от които е оцветена.
Сега нека да разделим същото цяло на осмини.
Кръг, разделен на осем равни части. Този кръг е със същият размер както първоначалния.
Как може да оцветим цялото, за да изобразим обикновена дроб, еквивалентна на 12?
Кръгът, който е разделен на осем равни части, е показан с оцветени четири от тези части. Това представлява същата оцветена площ като на кръга, който е разделен на две части, от които е оцветена едната част.
Оцветихме 4 от тези 8 части.
Следователно 12=48.

Числова ос

Нека изобразим друга еквивалентна дроб като използваме числова ос.
35=?10
Числата са равни, когато се намират в една и съща точка на числовата ос.
Първо можем да изобразим 35 на числова ос:
Цифрова ос, на която от ляво надясно са разположени следните деления: започва с деления на 0, 2, необозначено деление, деление при три пети, необозначено деление, 1. При делението, обозначено с три пети, има синя точка.
Сега нека да разделим нашата числова ос на десети и да видим коя дроб се намира в същата точка като 35.
Цифрова ос, върху която от ляво надясно деленията са обозначени по следния начин: деление при нула, деление при една десета, 8 необозначени деления, деление при 1. Синя точка е поставена при шестото деление вдясно от нулата, което е същата точка на цифровата ос, както точката три пети на предишната цифрова ос. Започвайки от нула, всяко второ деление е удебелено.
610 и 35 се намират в една и съща точка точка на числовата ос.
Цифрова ос с обозначения от 0 до 1, като деленията са при всяка десета. Над цифровата ос делението при нула е обозначено с нула, делението при две десети е обозначено като една пета, делението при четири десети е обозначено като две пети, делението при шест десети е обозначено като три пети, делението при осем десети е обозначено като четири пети и делението при 1 е обозначено като 1. Синя точка е поставена при делението, означено като шест десети или три пети.
35=610
Искаш ли да научиш повече за нагледното изобразяване на еквивалентни дроби? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Довърши равенството.
25=10
=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Кръг, разделен на пет равни части, две от които са оцветени.
Кръг със същия размер като горния е разделен на десет равни части. Никоя от частите не е оцветена.

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.