If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Нагледно моделиране на равни дроби

Задача

Следните фигури имат една и съща площ. Всяка от тях представя 1 цяло.
\qquad
Колко от парчетата в start color #df0030, B, end color #df0030 трябва да оцветим, така че да получим площ, равна на оцветената площ в start color #6495ed, A, end color #6495ed?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
Заседна ли?
Заседна ли?