If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Практически текстови задачи за лице

Задача

Правоъгълната пелерина на Супермен има дължина 1, start text, space, м, end text 50, start text, space, с, м, end text и площ от 0, comma, 6, start text, space, к, в, point, space, м, end text.
Колко е широка пелерината на Супермен?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, space, с, м, end text
Заседна ли?
Заседна ли?