If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Лице на успоредници

Обяснение на метода за пресмятане на лицето на успоредник и неговия смисъл.

Обяснение защо лицето на успоредник е A=bh

Формулата за лице на успоредник е основа по височина, точно както формулата за лице на правоъгълник.
Чакай малко! Защо двете формули са еднакви? Виж какво се случва, когато плъзнем една част от успоредника надясно.
Един успоредник и един правоъгълник. И двете фигури имат еднакви основи и височини. Отсечката, представляваща височината на успоредника, е в средата на фигурата, разделяйки я на 2 части. Правоъгълникът е направен от същите 2 части, но отсечката за височината е отместена надясно, за да образува страната на правоъгълника.
Гениално! Превърнахме успоредника в правоъгълник.
Ключова идея: Всеки успоредник може да бъде превърнат в правоъгълник, ето защо използваме една и съща формула за намиране на лицето на успоредник и на правоъгълник.

Упражнение 1

Намери лицето на успоредника.
Един успоредник. Отсечката, представляваща височината на успоредника, е в средата на фигурата, разделяйки я на 2 части. Основата на успоредника е 10 единици, а височината на успоредника е 8 единици.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
квадратни единици

Упражнение 2

Намери лицето на успоредника.
Един успоредник. Отсечката, представляваща височината на успоредника, е в средата на фигурата, разделяйки я на 2 части. Основата на успоредника е 3 единици, а височината на успоредника е 6 единици.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
квадратни единици

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

 • Аватар blobby green style за потребителя Filka Atanasova
  Лице на успореднок
  (1 глас)
  Аватар Default Khan Academy avatar за потребителя
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.