If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Лице на успоредници

Обяснение защо лицето на успоредник е A, equals, b, h

Формулата за лице на успоредник е основа по височина, точно както формулата за лице на правоъгълник.
Чакай малко! Защо формулите са едни и същи? За да разберем, нека преместим точката надясно:
Гениално! Превърна успоредника в правоъгълник.
Ключова идея: Всеки успоредник може да бъде превърнат в правоъгълник, ето защо използваме същата формула за намиране на лицето на успоредник и на правоъгълник.

Упражнение 1

Намери лицето на успоредника.
Използвай плъзгача, за да запомниш по-лесно формулата.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
квадратни единици

Упражнение 2

Намери лицето на успоредника.
Използвай плъзгача, за да запомниш по-лесно формулата.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
квадратни единици

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.