If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Създаване на стълбовидни диаграми

Упражнявай представянето на данни с помощта на стълбовидни диаграми .

Какво е стълбовидна диаграма?

Стълбовидните диаграми представят информация за различни обекти. В стълбовидните диаграми дължината на всеки стълб означава някакво число.
Сара попитала всички третокласници от училището си какъв домашен любимец предпочитат. След това представила резултатите на стълбовидна диаграма. Сара показала, че 30 човека предпочитат котки, като издигнала стълб за Котка до 30.
Стълбовидна диаграма, на която хоризонталната ос е означена "Домашен любимец", а вертикалната ос е означена с "Брой". Вурху хоризонталната ос са нанесени от ляво надясно следните означения: Котка, Куче, Рибки, Хамстер. На вертикалната ос са нанесени от долу нагоре следните стойности: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и 50. Столбовете за всеки вид домашен любимец имат следните височини: стълбът за котка достига до 30, стълбът за куче достига до 35, стълбът за риба е с височина 15, а стълбът за хамстер е с височина 10.
Нека да използваме стълбовидната диаграма на Сара, за да отговорим на няколко въпроса.
Практическа задача 1А
Колко човека са предпочели рибки?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Практическа задача 1B
Кой домашен любимец е най-предпочитан?
Избери един отговор:

Създаване на стълбовидни диаграми по дадени данни

Семейство Ларсън има домашен любимец мишле, което хранят с порции от ябълка, морков или резен сирене.
Картинките изобразяват храната на мишлето на семейство Ларсън за една седмица.
Ябълка.
Морков.
Морков.
Морков.
Резен сирене.
Морков.
Ябълка.
Ябълка.
Ябълка.
Резен сирене.
Морков.
Морков.
Морков.
Ябълка.
Морков.
Морков.
Ябълка.
Ябълка.
Морков.
Ябълка.
Морков.
Ябълка.
Задача 2, Част A
Колко ябълки е изяло мишлето през седмицата?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 2, Част B
И така, колко ябълки трябва да изобразим на диаграмата?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Сега, когато знаем, че стълбът Ябълка ще се издига до 9, можем да плъзнем стълба до 9 на диаграмата. После можем да повторим същите действия за стълбовете Морков и Сирене.
Задача 2, Част C
Създай стълбовидна диаграма, която показва колко е общият брой порции от всяка храна.

Създаване на стълбовидни диаграми по дадена таблица

Семейство Шен избира име за своето ново котенце. Те помолили приятелите си и членовете на семейството да гласуват за име.
ИмеБрой гласове
Пъргавелка4
Пухкавелка8
Мустакатка11
Зеленоочка10
Практическа задача 3
Създай стълбовидна диаграма, която показва колко гласа са се събрали за всяко име.

Избор на надписи за стълбовете

Развеждач на кучета проследил по колко минути е отделял миналата седмица, за да разхожда четири различни кучета.
КучеМинути за разходка
Бъстър45
Чарли70
Флъфи80
Джинджър20
Практическа задача 4
Какъв надпис трябва да използва развеждачът на кучета за всеки стълб на стълбовидната диаграма?
Стълбовидна диаграма, на която хоризонталната ос е означена "Куче", а вертикалната ос е означена с "Минути". Вурху хоризонталната ос са нанесени от ляво надясно следните означения: А, В, С, D. На вертикалната ос са нанесени от долу нагоре следните стойности: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100. Стълбовете за всяко куче имат следните височини: стълбът за куче А до 20, стълбът за куче В достига до средата между 30 и 40, стълбът за куче С е с височина 70, а стълбът за куче D е с височина 80.
Стълб A:

Стълб B:

Стълб C:

Стълб D:

Означаване на числата

Ари обучава своята златна рибка на различни номера. Тя проследила колко пъти нейната златна рибка е изпълнила всеки номер през изминалата седмица.
НомерКолко пъти
Плуване в кръг12
Правене на мехурчета6
Плуване назад15
Ари направила стълбовидна диаграма, за да представи информацията, но забравила да означи линиите с числа.
Стълбовидна диаграма, чиято хоризонтална ос носи заглавието "Трик", а вертикалната ос е със заглавие "Брой пъти". Хоризонталната ос има означения от ляво надясно: Плуване в кръг, Правене на мехурчета и Плуване назад. Вертикалната ос е означена от долу нагоре както следва: въпросителен знак, въпросителен знак, въпросителен знак, въпросителен знак, въпросителен знак и въпросителен знак. Стълбовете за всеки трик са както следва: стълбът за Плуване в кръг е с височина от петия въпросителен знак до долу; стълбът за Правене на мехурчета е с височина от третия въпросителен до долу и стълбът за Плуване назад е с височина от шестия въпросителен знак до долу.
Практическа задача 5
На коя диаграма стойностите по вертикала са означени правилно?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.